START
arbetsmetod OCH PRIS
OM LIVSCOACHING
REFERENSER
KONTAKT

Behöver du en livscoach?

Självklart inte. Du vill ha en! En coach kan hjälpa dig att upptäcka det som du inte ser hos dig själv. Tillsammans med en coach kan du få ut mer av det som du vill av livet. Tumregeln är att ju mer du vill ha ut av livet desto mer hjälp har du av en coach.
Är du redo för coaching? Kontakta Åsa.


Vad gör en livscoach?

Du vill göra någonting meningsfullt med ditt liv istället för "borden" och "måsten", men vet inte vad. (Även om du har en aning, vet du inte hur du ska komma igång med det.) En livscoach hjälper dig definiera vad du vill och att våga genomföra det.
Läs mer om livscoaching.


Åsas coachingstil

Fokus i coachingsamtalen är att klargöra för dig vad som pågår i ditt liv, att göra dig medveten. Inte på att uppnå resultat. Resultaten kommer som bonus när du vet vad du egentligen vill.
Läs mer om Åsas syn på coaching.